Βασιλείς του Πόντου

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, με χρονολογική προσέγγιση, τα πρόσωπα που ανέλαβαν το ελληνιστικό Βασίλειο του Πόντου.

 • Μιθριδάτης Α΄ Κτίστης : 281-266
 • Αριοβαρζάνης : 266-258 με 240
 • Μιθριδάτης Β΄ : πριν 240-220/210
 • Μιθριδάτης Γ΄ : 220 με 210-190 με 185/183
 • Φαρνάκης Α΄ : 185/πριν 183-160 με 155
 • Μιθριδάτης Δ΄ Φιλοπάτωρ Φιλάδελφος : 160/155-150
 • Μιθριδάτης Ε΄ Ευεργέτης : 150-120
 • Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ : 120-116/115/114/113 (συμβασιλιάς)|116/115/114/113-63
 • Μιθριδάτης Χρηστός : 120-116/115/114/113 (συμβασιλιάς)
 • Φαρνάκης Β΄ : 63-47
 • Δαρείος : 39/37-37/36
 • Αρσάκης : 37/36
 • Πολέμων Α΄ : 37-8
 • Πυθοδωρίδα : 8 π.Χ.-38 μ.Χ.
 • Πολέμων Β΄ : 38-64 

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Εικόνες: Wikipedia
 • Meyer Ε., Geschichte des Königreichs Pontos, Chicago 1968 
 • Molev E.A., On the Origin of the Mithridates Dynasty in Pontus
 • Dmitriev, S, Claudius' Grant of Cilicia to Polemo, Classical Quarterly, 2003
 • livius.org

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.