Βασιλείς της Βιθυνίας

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, κατά χρονολογική προσέγγιση, οι βασιλείς του ελληνιστικού Βασιλείου της Βιθυνίας. 

 • Ζιποίτης Α΄ : 297-279/278 (μετονομασία σε Βασιλεύς της Βιθυνίας, συμμετοχή στους πόλεμους των Διαδόχων)
 • Ζιποίτης Β΄ : 279/278-276
 • Νικομήδης Α΄ Φιλέλλην : 279/278-255
 • παιδιά του Νικομήδη και της Εταζέτα : 255-254
 • Ζιαήλας : 254-228
 • Προυσίας Α΄ Χωλός : 228-182
 • Προυσίας Β΄ Κυνηγός : 182-149
 • Νικομήδης Β΄ Επιφανής : 149-127
 • Νικομήδης Γ΄ Ευεργέτης : 127-94
 • Νικομήδης Δ΄ Φιλοπάτωρ : 94-92 με 90
 • Σωκράτης Χρηστός : 92 με 90
 • Νικομήδης Δ΄ Φιλοπάτωρ : 90-88|84-74

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Gabelko O. L., The Dynastic History of the Hellenistic Monarchies of Asia Minor According to Chronography of George Synkellos
 • Smith William, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Nicomedes I, Boston, 1867
 • livius.org

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.