Βασιλείς της Κυρήνης

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, κατά χρονολογική προσέγγιση, οι βασιλείς και οι ηγεμόνες της ελληνικής αποικίας της Κυρήνης και του ελληνιστικού της βασιλείου.

Ηγεμόνες και βασιλείς της ελληνικής αποικίας της Κυρήνης

 • Βάττος Α΄ : 630-600
 • Αρκεσίλαος Α΄ : 600-583
 • Βάττος Β΄ : 583-560
 • Αρκεσίλαος Β΄ : 560/554-550/544
 • Λέαρχος : 550/544
 • Βάττος Γ΄ : 550/544-530/529
 • Αρκεσίλαος Γ΄ : 530-515/514 (με διάλειμμα)
 • Φερετίμα : 515/512
 • Βάττος Δ΄ : 515/512-465
 • Αρκεσίλαος Δ΄ : 465-440

Ηγεμόνες της Κυρήνης κατά την ελληνιστική περίοδο

 • Οφέλλας : 313-309
 • Μάγας : 276-250/249
 • Δημήτριος ο Καλός : 250-249
 • Πτολεμαίος Β΄ Φύσκων : 163-162|162-116
 • Πτολεμαίος Απίων : 116/108/101-96
 • Κλεοπάτρα Σελήνη Β΄ : 34-30

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Ηροδότου Ιστορίαι, Βιβλίο Δ΄
 • Morkot, R., The Penguin Historical Atlas of Ancient Greece, Penguin Books, The Bath Press - Avon, Great Britain, 1996
 • Boardman, John, The Greeks Overseas, Penguin, Harmondsworth, 1973 
 • W. Heckel, Who's who in the age of Alexander the Great: prosopography of Alexander's empire, Wiley-Blackwell, 2006
 • Εικόνες: Wikipedia