Βασιλείς της Καππαδοκίας

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, κατά χρονολογική προσέγγιση, οι βασιλείς και οι ηγεμόνες του ελληνιστικού βασιλείου της Καππαδοκίας.

 • Αριαράθης Α' : 331-322
 • Αριαράθης Β' : 301-280
 • Αριαράμνης Β΄ : 280/250-230/225
 • Αριαράθης Γ΄ : 262/255/240/230-220
 • Αριαράθης Δ΄ : 220-163
 • Αριαράθης Ε΄ : 164/163-159
 • Οροφέρνης : 160-157/156
 • Αριαράθης Ε΄ : 157/156-130
 • Αριαράθης ΣΤ΄ : 130-116
 • Αριαράθης Ζ΄ : 116/111/106-101/100
 • Αριαράθης Θ΄ : 101
 • Αριαράθης Η΄ : 101-96
 • Αριαράθης Θ΄ : 96-95
 • Αριαράθης Η΄ : 95
 • Αριοβαρζάνης Α΄ : 95|93/92-91
 • Αριαράθης Θ΄ : 91/90;-89
 • Αριοβαρζάνης Α΄ : 90/89-89|88-63
 • Αριοβαρζάνης Β΄ : 63/62-51
 • Αριοβαρζάνης Γ΄ : 51-42
 • Αριαράθης Ι΄ : 42-36
 • Αρχέλαος : 36 π.Χ.-17 μ.Χ.

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Head Barclay, Historia Numorum, "Cappadocia", 1911
 • Smith, William, 1870, "Ariarathes", Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology
 • Settipani, Christian Les Ancêtres de Charlemagne, France, Éditions Christian, 1989
 • livius.org
 • Εικόνες: Wikipedia