Βασιλείς της Αυτοκρατορίας των Σελευκίδων

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, με χρονολογική προσέγγιση, οι βασιλείς της ελληνιστικής Αυτοκρατορίας των Σελευκίδων.

Κυρίαρχος της Αυτοκρατορίας των Σελευκίδων

 • Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ : 312-305

Βασιλείς της Αυτοκρατορίας των Σελευκίδων

 • Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ : 305-Σεπτέμβριος 281
 • Αντίοχος Α΄ Σωτήρ : 293/291-281 (συμβασιλέας)|Σεπτέμβριος 281-2 Ιουνίου 261
 • Αντίοχος Β΄ Θεός : 266-261 (συμβασιλέας)|χειμώνας 262/261-Ιούλιος 246
 • Σέλευκος Β΄ Καλλίνικος : Ιούλιος/Αύγουστος 246-Δεκέμβριος 225
 • Αντίοχος Ιέραξ : 245-226 (σφετεριστής)
 • Σέλευκος Γ΄ Κεραυνός : Δεκέμβριος 225-223/Απρίλιος/Ιούνιος 222
 • Αχαιός : 223-213 (σφετεριστής)
 • Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας : 223/Απρίλιος/Ιούνιος 222-3 Ιουλίου 187
 • Σέλευκος Δ΄ Φιλοπάτωρ : 189-187 (συμβασιλέας)|3 Ιουλίου 187-3 Σεπτεμβρίου 175
 • Ηλιόδωρος : 175 (σφετεριστής)
 • Αντίοχος : 175-170/169
 • Αντίοχος Δ΄ Επιφανής : 170-Νοέμβριος/Δεκέμβριος 164/163
 • Αντίοχος Ε΄ Ευπάτωρ : Άνοιξη 164-164/163 (συμβασιλέας)|Νοέμβριος/Δεκέμβριος 164/163-162/161
 • Δημήτριος Α΄ Σωτήρ : 162/Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 161-Ιούνιος/Ιούλιος 150
 • Αντίοχος : 150
 • Αλέξανδρος Α΄ Βάλας : Καλοκαίρι 152-Ιούλιος 150 (συμβασιλέας)|Ιούλιος 150-146/Αύγουστος 145
 • Δημήτριος Β΄ Νικάτωρ : 146/Σεπτέμβριος 145-139/Ιούλιος/Αύγουστος 138
 • Αντίοχος Στ΄ Διόνυσος : 145/144-142/141/καλοκαίρι 140;
 • Διόδοτος Τρύφων Αυτοκράτωρ : 142/141/καλοκαίρι 140-138
 • Αντίοχος Ζ΄ Σιδήτης : Ιούλιος/Αύγουστος 138-καλοκαίρι 129
 • Δημήτριος Β΄ Νικάτωρ : 129-126/125
 • Αντίοχος Η΄ Γρυπός : 128
 • Αλέξανδρος Β΄ Ζαβίνας : 129/128-Οκτώβριος 123/122
 • Κλεοπάτρα Θεά : 126/125-122/121
 • Σέλευκος Ε΄ Φιλομήτωρ : 126/125
 • Αντίοχος Η΄ Γρυπός : 126/125-96
 • Αντίοχος Θ΄ Κυζικηνός : 116/114-96/95
 • Σέλευκος Στ΄ Επιφανής : 96/95-95/94/93
 • Αντίοχος Ι΄ Ευσεβής : 95/94-92/90/89/88/83
 • Αντίοχος ΙΑ΄ Επιφανής : 95/94-93/92
 • Δημήτριος Γ΄ Εύκαιρος : 97/96/95-88/87
 • Φίλιππος Α΄ Φιλάδελφος : 95/94-84/83/75
 • Αντίοχος ΙΒ΄ Διόνυσος : 87/86-84/83/82
 • Κλεοπάτρα Σελήνη : 83-69 (συμβασίλισσα)
 • Αντίοχος ΙΓ΄ Ασιατικός : 83-69 
 • Σέλευκος Ζ΄ Κυβιοσάκτης : 83-69
 • Αντίοχος ΙΓ΄ Ασιατικός : 69-64
 • Φίλιππος Β΄ Φιλορωμαίος : 66/65-64/63 

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Mehrdad Kia, 2016, The Persian Empire: A Historical Encyclopedia
 • Diodorus of Sicily, Library of World History, 34/35.22, 28 
 • Diodorus of Sicily, Library of World History, 34/35.22, 28 
 • livius.org
 • Εικόνες: Wikipedia

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.