Ιστορικός Επισκοπικός Κατάλογος Βυζαντίου και Οικουμενικών Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

2020-03-23

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται χρονολογικά τα πρόσωπα που ανέλαβαν το αξίωμα του επισκόπου, αρχιεπισκόπου και οικουμενικού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 

Ίδρυση της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης

 • Απόστολος Ανδρέας : 1ος αιώνας

Επίσκοπος Βυζαντίου

 • Στάχυς ο Απόστολος : 38-54
 • Ονήσιμος : 54-68
 • Πολύκαρπος Α΄ : 71-89
 • Πλούταρχος : 89-105
 • Σεδεκίων : 105-114
 • Διογένης : 114-129
 • Ελευθέριος : 129-136
 • Φήλιξ : 136-141
 • Πολύκαρπος Β΄ : 141-144
 • Αθηνόδωρος (Αθηνογένης) : 144-148
 • Ευζώιος : 148-154
 • Λαυρέντιος : 154-166
 • Αλύπιος (Ολύμπιος) : 166-169
 • Περτίναξ : 169-187
 • Ολυμπιανός : 187-198
 • Μάρκος Α΄ : 198-211
 • Φιλάδελφος : 211-217
 • Κυριακός Α΄ : 214-230
 • Καστίνος : 230-237
 • Ευγένιος Α΄ : 240-265
 • Τίτος : 242-272
 • Δομέτιος : Διάδοχος Τίτου
 • Ρουφίνος Α΄ : 284-293
 • Πρόβος : 303-315
 • Μητροφάνης Α΄ : 306-314

Επίσκοπος Νέας Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως

 • Αλέξανδρος : 314-337
 • Παύλος Α΄ : 337-339
 • Ευσέβιος ο Νικομηδείας : 339-342
 • Παύλος Α΄ : 341-342
 • Μακεδόνιος Α΄ : 342-346
 • Παύλος Α΄ : 346-351
 • Μακεδόνιος Α΄ : 351-360
 • Ευδόξιος (ο Αντιοχείας) : 27 Ιανουαρίου 360-370
 • Ευάγριος : 370
 • Δημόφιλος : 370-380
 • Γρηγόριος Α΄ ο Ναζιανζηνός : 379-381
 • (Μάξιμος Α΄ ο Κυνικός) : 380
 • Πατριάρχης Νέας Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως
 • Νεκτάριος : Μάρτιος/Ιούνιος 381-17 Σεπτεμβρίου 397
 • Ιωάννης Α΄ Χρυσόστομος : Φεβρουάριος 398-404
 • : 404-20 Ιουνίου 404
 • Αρσάκιος : 26 Ιουνίου 404-11 Νοεμβρίου 405
 • Αττικός : Μάρτιος 406-10 Οκτωβρίου 425
 • Σισίνιος : 28 ή 29 Φεβρουαρίου 426-24 Δεκεμβρίου 427
 • Νεστόριος : 10 Απριλίου 428-22 Ιουνίου 431
 • Μαξιμιανός : 25 Οκτωβρίου 431-12 Απριλίου 434
 • Πρόκλος : Μάλλον Απρίλιος 434-24 Ιουλίου 446*
 • Φλαβιανός : 446-8 Αυγούστου 449
 • Ανατόλιος : Μάλλον Αύγουστος 449-458
 • Γεννάδιος Α΄ : 458-471
 • Ακάκιος : 472-Αύγουστος/Νοέμβριος 489
 • Φραβίτας : Οκτώβριος/Νοέμβριος 489-Δεκέμβριος 489/Ιανουάριος 490
 • Ευφήμιος : 489-495
 • Μακεδόνιος Β΄ : 495-511
 • Τιμόθεος Α΄ : 511-μετά τα μέσα του Απριλίου 518

Αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικός Πατριάρχης

 • Ιωάννης Β΄ : 17 Απριλίου 518-μέσα Φεβρουαρίου 520
 • Επιφάνιος : 25 Φεβρουαρίου 520-5/6 Ιουνίου 535
 • Άνθιμος Α΄ : 535-18 Μαΐου 536
 • Μηνάς : Νοέμβριος 535, 536-Αύγουστος 552
 • Ευτύχιος : 25 Αυγούστου 552-12 Απριλίου 565
 • Ιωάννης Γ΄ Σχολαστικός : 15 Απριλίου 565-31 Αυγούστου 577
 • Ευτύχιος : 3 Οκτωβρίου 577-6 Απριλίου 582
 • Ιωάννης Δ΄ Νηστευτής : 11 Απριλίου 582, 585-2 Σεπτεμβρίου 595
 • Κυριακός (Κύριλλος) : 595-9 Οκτωβρίου 606
 • Θωμάς Α΄ : 23 Ιανουαρίου/11 Οκτωβρίου 607-20 Μαρτίου 610
 • Σέργιος Α΄ : Μάρτιος 610-9 Δεκεμβρίου 638
 • Πύρρος : Δεκέμβριος 638-μέσα Σεπτεμβρίου 641
 • Παύλος Β΄ : 641-Δεκέμβριος 653
 • Πύρρος : 9 Μαρτίου 654-1 Ιουνίου 654
 • Πέτρος : 654-666
 • Θωμάς Β΄ : 667-669
 • Ιωάννης Ε΄ : 669-675
 • Κωνσταντίνος Α΄ : 675-677
 • Θεόδωρος Α΄ : 677-679
 • Γεώργιος Α΄ : 679-686
 • Θεόδωρος Α΄ : 686-687
 • Παύλος Γ΄ : 687-693
 • Καλλίνικος Α΄ : 693-705
 • Κύρος : 706-711
 • Ιωάννης ΣΤ΄ : 712-714
 • Γερμανός Α΄ : 715-730
 • Αναστάσιος : 730-Ιανουάριος 754
 • Κωνσταντίνος Β΄ : (8) Αύγουστος 754-7 Οκτωβρίου 766
 • Νικήτας Α΄ : 766-7 Φεβρουαρίου 780
 • Παύλος Δ΄ : 780-784
 • Ταράσιος : 25 Δεκεμβρίου 784-25 Φεβρουαρίου 806
 • Νικηφόρος Α΄ : 12 Απριλίου 806-815
 • Θεόδοτος Α΄ Κασσιτεράς : 815-Ιανουάριος 821
 • Αντώνιος Α΄ Κασσιμάτης : 821-836
 • Ιωάννης Ζ΄ Γραμματικός : 836-842
 • Μεθόδιος Α΄ : 14 Φεβρουαρίου 842-846
 • Ιγνάτιος Α΄ : 846-858
 • Φώτιος Α΄ : 858-867
 • Ιγνάτιος Α΄ : 867-23 Οκτωβρίου 877
 • Φώτιος Α΄ : 877-886
 • Στέφανος Α΄ : 886-Μάιος 893
 • Αντώνιος Β΄ Καυλέας : 893-901
 • Νικόλαος Α΄ Μυστικός : 901-1 Φεβρουαρίου 907
 • Ευθύμιος Α΄ : 907-912
 • Νικόλαος Α΄ Μυστικός : 912-11 Μαΐου 925
 • Στέφανος Β΄ : 925-15/18 Ιουλίου 928
 • Τρύφων : Δεκέμβριος 928-931
 • Θεοφύλακτος : 931-Μάρτιος 956
 • Πολύευκτος : 3 Απριλίου 956-16 Ιανουαρίου 970
 • Βασίλειος Α΄ Σκαμανδρηνός : 970-974
 • Αντώνιος Γ΄ Στουδίτης : 974-980
 • Νικόλαος Β΄ Χρυσοβέργης : 984-995
 • Σισίνιος Β΄ : 996-999
 • Σέργιος Β΄ : 999-1019
 • Ευστάθιος : 1020-1025
 • Αλέξιος Στουδίτης : 1025-1043
 • Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος : 1043-1059
 • Κωνσταντίνος Γ΄ Λειχούδης : 1059-1063
 • Ιωάννης Η΄ Ξιφιλίνος : 1063-2 Αυγούστου 1075
 • Κοσμάς Α΄ Ιεροσολυμίτης : (2) Αύγουστος 1075-8 Μαΐου 1081
 • Ευστράτιος Γαριδάς : 1081-Ιούλιος 1084
 • Νικόλαος Γ΄ Κυρδινιάτης : 1084-1111
 • Ιωάννης Θ΄ Ιερομνήμων : 1111-1134
 • Λέων Στυππής : 1134-1143
 • Μιχαήλ Β΄ Κουρκούας : 1143-1146
 • Κοσμάς Β΄ Αττικός : Απρίλιος 1146-Φεβρουάριος 1147
 • Νικόλαος Δ΄ Μουζάλων : 1147-1151
 • Θεόδοτος Β΄ : 1151-1153
 • Νεόφυτος Α΄ : 1153
 • Κωνσταντίνος Δ΄ Χλιαρηνός : 1154-1156
 • Λουκάς Χρυσοβέργης : 1156-1169
 • Μιχαήλ Γ΄ : 1170-1177
 • Χαρίτων Ευγενειώτης : 1177-1178
 • Θεοδόσιος Α΄ Βορραδιώτης : 1178-1183
 • Βασίλειος Β΄ Καματηρός : 1183-1186
 • Νικήτας Β΄ Μουντάνης : 1187-1189
 • Λεόντιος Θεοτοκίτης : 1189-1190
 • Δοσίθεος : 1190-1191
 • Γεώργιος Β΄ Ξιφιλίνος : 1191-1198
 • Ιωάννης Ι΄ Καματηρός : 1198-1206
 • Μιχαήλ Δ΄ Αυτωρειανός : 20 Μαρτίου 1206/1207-26 Αυγούστου 1212/1213
 • Θεόδωρος Β΄ Ειρηνικός : 20/23 Σεπτεμβρίου 1213-Φεβρουάριος 1215
 • Μάξιμος Β΄ : 3 Ιουνίου 1215-Δεκέμβριος 1215
 • Μανουήλ Α΄ Χαριτόπουλος : 1215-1222
 • Γερμανός Β΄ : 1222-1240
 • Μεθόδιος Β΄ : 1240
 • Μανουήλ Β΄ : 1240-1255
 • Αρσένιος Αυτωρειανός : 1255-1260
 • Νικηφόρος Β΄ : 1260-1261
 • Αρσένιος Αυτωρειανός : 1261-1267
 • Γερμανός Γ΄ : 1267
 • Ιωσήφ Α΄ : 1267-1275
 • Ιωάννης ΙΑ΄ Βέκκος : 1275-1282
 • Ιωσήφ Α΄ : 1282-1283
 • Γρηγόριος Β΄ : 1283-1289
 • Αθανάσιος Α΄ : 1289-1293
 • Ιωάννης ΙΒ΄ : 1294-1304
 • Αθανάσιος Α΄ : 1304-1310
 • Νήφων Α΄ : 1311-1315
 • Ιωάννης ΙΓ΄ Γλυκύς : 1316-1320
 • Γεράσιμος Α΄ : 1320-19 Απριλίου 1321
 • Ησαΐας : 1323-1334
 • Ιωάννης ΙΔ΄ Καλέκας : 1334-1347
 • Ισίδωρος Α΄ : 1347-1349
 • Κάλλιστος Α΄ : 1350-1354
 • Φιλόθεος Κόκκινος : 1354-1355
 • Κάλλιστος Α΄ : 1355-1363
 • Φιλόθεος Κόκκινος : 1364-1376
 • Μακάριος : 1376-1379
 • Νείλος : 1380-1388
 • Αντώνιος Δ΄ : 1389-1390
 • Μακάριος : 1390-1391
 • Αντώνιος Δ΄ : 1391-1397
 • Κάλλιστος Β΄ Ξανθόπουλος : 1397
 • Ματθαίος Α΄ : 1397-1410
 • Ευθύμιος Β΄ : 1410-1416
 • Ιωσήφ Β΄ : 1416-1439
 • Μητροφάνης Β΄ : 1440-1443
 • Γρηγόριος Γ΄ Μάμμας : 1443-1450
 • Αθανάσιος Β΄ : 1450-1453
 • Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος : 6 Ιανουαρίου 1454-Μάιος 1456
 • Ισίδωρος Β΄ : Μάιος 1456-31 Μαρτίου 1462
 • Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος : 1462
 • Σωφρόνιος Α΄ : 1463-1464
 • Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος : 1464
 • Ιωάσαφ Α΄ : 1465-1466
 • Μάρκος Β΄ : 1466
 • Συμεών Α΄ : 1466
 • Διονύσιος Α΄ : Ιανουάριος 1467-1471
 • Συμεών Α΄ : 1471-1475
 • Ραφαήλ Α΄ : 1475-Άνοιξη 1476
 • Μάξιμος Γ΄ : 1476-1481
 • Συμεών Α΄ : Απρίλιος 1482-1486
 • Νήφων Β΄ : 1486-1488
 • Διονύσιος Α΄ : 1488-1490
 • Μάξιμος Δ΄ : 1491-1497
 • Νήφων Β΄ : 1497-1498
 • Ιωακείμ Α΄ : 1498-1502
 • Νήφων Β΄ : 1502 (δεν αποδέχθηκε)
 • Παχώμιος Α΄ : 1503-1504
 • Ιωακείμ Α΄ : 1504
 • Παχώμιος Α΄ : 1504-1513
 • Θεόληπτος Α΄ : Μέσα 1513-1522
 • Ιερεμίας Α΄ : 1522-1545
 • Ιωαννίκιος Α΄ : 1526
 • Διονύσιος Β΄ : 1546-Ιούλιος 1556
 • Ιωάσαφ Β΄ : (Ιούλιος;) 1556-Ιανουάριος 1565
 • Μητροφάνης Γ΄ : Ιανουάριος 1565-4 Μαΐου 1572
 • Ιερεμίας Β΄ : 1572-1579
 • Μητροφάνης Γ΄ : Νοέμβριος 1579-9 Αυγούστου 1580
 • Ιερεμίας Β΄ : 1580-1584
 • Παχώμιος Β΄ : 1584-16 Φεβρουαρίου 1585
 • Θεόληπτος Β΄ : 1585-1586
 • Ιερεμίας Β΄ : Απρίλιος 1587-1595
 • Ματθαίος Β΄ : Ιανουάριος 1596-Φεβρουάριος 1596
 • Γαβριήλ Α΄ : Φεβρουάριος 1596-Αύγουστος 1596
 • Θεοφάνης Α΄ : Φεβρουάριος 1597-26 Μαρτίου 1597
 • Ματθαίος Β΄ : Απρίλιος 1598-Φεβρουάριος 1602
 • Νεόφυτος Β΄ : 3 Απριλίου 1602-Ιανουάριος 1603
 • Ματθαίος Β΄ : 1603
 • Ραφαήλ Β΄ : Μάρτιος 1603-Οκτώβριος 1607
 • Νεόφυτος Β΄ : 15 Οκτωβρίου 1607-Νοέμβριος 1612
 • Τιμόθεος Β΄ : 1613-3 Σεπτεμβρίου 1620
 • Κύριλλος Α΄ : 4 Νοεμβρίου 1620-1623
 • Γρηγόριος Δ΄ : 17 Απριλίου 1623-1 Ιουνίου 1623
 • Άνθιμος Β΄ : 18 Ιουνίου 1623-22 Σεπτεμβρίου 1623
 • Κύριλλος Α΄ : 1623-1633
 • Κύριλλος Β΄ : 1633
 • Κύριλλος Α΄ : 1633-1634
 • Αθανάσιος Γ΄ : Μάρτιος 1634-;
 • Κύριλλος Α΄ : 1634-1635
 • Κύριλλος Β΄ : 1635-1636
 • Νεόφυτος Γ΄ : Μέσα Ιουνίου 1636-5 Μαρτίου 1637
 • Κύριλλος Α΄ : 1637-27 Ιουνίου 1638
 • Κύριλλος Β΄ : 1638-1639
 • Παρθένιος Α΄ : 1639-1644
 • Παρθένιος Β΄ : 8 Σεπτεμβρίου 1644-Νοέμβριος 1646
 • Ιωαννίκιος Β΄ : 1646-1648
 • Παρθένιος Β΄ : 29 Οκτωβρίου 1648-16 Μαΐου 1651
 • Ιωαννίκιος Β΄ : 1651-1652
 • Κύριλλος Γ΄ : 1652
 • Αθανάσιος Γ΄ : 1652
 • Παΐσιος Α΄ : Ιούλιος 1652-Απρίλιος 1653
 • Ιωαννίκιος Β΄ : 1653-1654
 • Κύριλλος Γ΄ : 1654
 • Παΐσιος Α΄ : Μάρτιος 1654-Μάρτιος 1655
 • Ιωαννίκιος Β΄ : 1655-1656
 • Παρθένιος Γ΄ : 31 Ιουλίου 1656-1 Απριλίου 1657
 • Γαβριήλ Β΄ : 1657-30 Απριλίου 1657
 • Παρθένιος Δ΄ : 1 Μαΐου 1657-Ιούνιος 1662
 • Διονύσιος Γ΄ : 1662-21 Οκτωβρίου 1665
 • Παρθένιος Δ΄ : 21 Οκτωβρίου 1665-9 Σεπτεμβρίου 1667
 • Κλήμης : 9 Σεπτεμβρίου 1667-21 Οκτωβρίου 1667
 • Μεθόδιος Γ΄ : 5 Ιανουαρίου 1668-Μάρτιος 1671
 • Παρθένιος Δ΄ : Μάρτιος 1671-7 Σεπτεμβρίου 1671
 • Διονύσιος Δ΄ : 1671-Ιούλιος 1673
 • Γεράσιμος Β΄ : 14 Αυγούστου 1673-Δεκέμβριος 1674
 • Παρθένιος Δ΄ : 1 Ιανουαρίου 1675-19 Ιουλίου 1676
 • Διονύσιος Δ΄ : 1676-2 Αυγούστου 1679
 • Αθανάσιος Δ΄ : 2 Αυγούστου 1679-10 Αυγούστου 1679
 • Ιάκωβος : 1679-30 Ιουλίου 1682
 • Διονύσιος Δ΄ : 1682-1684
 • Παρθένιος Δ΄ : 10 Μαρτίου 1684-20 Μαρτίου 1685
 • Ιάκωβος : 1685-1686
 • Διονύσιος Δ΄ : 1686-1687
 • Ιάκωβος : 1687-3 Μαρτίου 1688
 • Καλλίνικος Β΄ : 1688
 • Νεόφυτος Δ΄ : 1688-1689
 • Καλλίνικος Β΄ : 1689-1693
 • Διονύσιος Δ΄ : 1693-1694
 • Καλλίνικος Β΄ : Απρίλιος/Μάιος 1694-8Αυγούστου 1702
 • Γαβριήλ Γ΄ : 29 Αυγούστου 1702-17Οκτωβρίου 1707
 • Νεόφυτος Ε΄ : 20Οκτωβρίου; 1707-Οκτώβριος 1707
 • Κυπριανός Α΄ :25 Οκτωβρίου 1707-Μάιος 1709
 • Αθανάσιος Ε΄ : Ιούνιος 1709-4 Δεκεμβρίου 1711
 • Κύριλλος Δ΄ : 4 Δεκεμβρίου 1711-Νοέμβριος 1713
 • Κυπριανός Α΄ : Νοέμβριος 1713-28 Φεβρουαρίου 1714
 • Κοσμάς Γ΄ : 28 Φεβρουαρίου 1714-23 Μαρτίου 1716
 • Ιερεμίας Γ΄ : 23 Μαρτίου 1716-19 Νοεμβρίου 1726
 • Καλλίνικος (Γ΄) : 19 Νοεμβρίου 1726(πέθανε πριν αναρρηθεί στον Θρόνο)
 • Παΐσιος Β΄ :20 Νοεμβρίου 1726-Σεπτέμβριος 1732
 • Ιερεμίας Γ΄ : 15 Σεπτεμβρίου 1732-Μάρτιος/Απρίλιος 1733
 • Σεραφείμ Α΄ : Μάρτιος 1733-Σεπτέμβριος 1734
 • Νεόφυτος ΣΤ΄ : 27 Σεπτεμβρίου 1734-Αύγουστος/Σεπτέμβριος 1740
 • Παΐσιος Β΄ : Αύγουστος/Σεπτέμβριος 1740-Μάιος/Ιούνιος 1743
 • Νεόφυτος ΣΤ΄ : Μάιος/Ιούνιος 1743-Μάρτιος/Απρίλιος 1744
 • Παΐσιος Β΄ : Μάρτιος/Απρίλιος 1744-28 Σεπτεμβρίου 1748
 • Κύριλλος Ε΄ :28 Σεπτεμβρίου 1748-Ιούνιος 1751
 • Παΐσιος Β΄ : Ιούνιος 1751-Σεπτέμβριος 1752
 • Κύριλλος Ε΄ : 7 Σεπτεμβρίου 1752-16 Ιανουαρίου 1757
 • Καλλίνικος Γ΄ : 16 Ιανουαρίου 1757-27 Ιουλίου 1757
 • Σεραφείμ Β΄ : 2 Αυγούστου 1757-26 Μαρτίου 1761
 • Ιωαννίκιος Γ΄ :26 Μαρτίου 1761-24 Μαΐου 1763
 • Σαμουήλ Α΄ : 24 Μαΐου 1763-5 Νοεμβρίου 1768
 • Μελέτιος Β΄ : 5 Νοεμβρίου 1768-11 Απριλίου 1769
 • Θεοδόσιος Β΄ : 11 Απριλίου 1769-16 Νοεμβρίου 1773
 • Σαμουήλ Α΄ : 17 Νοεμβρίου 1773-24 Δεκεμβρίου 1774
 • Σωφρόνιος Β΄ : 24 Δεκεμβρίου 1774-8 Οκτωβρίου 1780
 • Γαβριήλ Δ΄ : 8 Οκτωβρίου 1780-29 Ιουνίου 1785
 • Προκόπιος : 29 Ιουνίου 1785-('30) Απριλίου 1789
 • Νεόφυτος Ζ΄ : 1 Μαΐου 1789-1 Μαρτίου 1794
 • Γεράσιμος Γ΄ : 3 Μαρτίου 1794-19 Απριλίου 1797
 • Γρηγόριος Ε΄ : Μάιος 1797-18 Δεκεμβρίου 1798
 • Νεόφυτος Ζ΄ : 19 Δεκεμβρίου 1798-17 Ιουνίου 1801
 • Καλλίνικος Δ΄ : 17 Ιουλίου 1801-22 Σεπτεμβρίου 1806
 • Γρηγόριος Ε΄ : 23 Σεπτεμβρίου 1806-10 Σεπτεμβρίου 1808
 • Καλλίνικος Δ΄ : 10 Σεπτεμβρίου 1808-23 Απριλίου 1809
 • Ιερεμίας Δ΄ : 23 Απριλίου 1809-4 Μαρτίου 1813
 • Κύριλλος ΣΤ΄ : 4 Μαρτίου 1813-13 Δεκεμβρίου 1818
 • Γρηγόριος Ε΄ : 15 Δεκεμβρίου 1818-10 Απριλίου 1821
 • Ευγένιος Β΄ : 10 Απριλίου 1821-(27;) Ιουλίου 1822
 • Άνθιμος Γ΄ : 28 Ιουλίου 1822-9 Ιουλίου 1824
 • Χρύσανθος : 9 Ιουλίου 1824-26 Σεπτεμβρίου 1826
 • Αγαθάγγελος : 26 Σεπτεμβρίου 1826-5 Ιουλίου 1830
 • Κωνστάντιος Α΄ : 5 Ιουλίου 1830-18 Αυγούστου 1834
 • Κωνστάντιος Β΄ : 18 Αυγούστου 1834-26 Σεπτεμβρίου 1835
 • Γρηγόριος ΣΤ΄ : 27 Σεπτεμβρίου 1835-20 Φεβρουαρίου 1840
 • Άνθιμος Δ΄ :20 Φεβρουαρίου 1840-6 Μαΐου 1841
 • Άνθιμος Ε΄ : 6 Μαΐου 1841-12 Ιουνίου 1842
 • Γερμανός Δ΄ : 12 Ιουνίου 1842-18 Απριλίου 1845
 • Μελέτιος Γ΄ : 18 Απριλίου 1845-4 Δεκεμβρίου 1845
 • Άνθιμος ΣΤ΄ : 4 Δεκεμβρίου 1845-18 Οκτωβρίου 1848
 • Άνθιμος Δ΄ : 18 Οκτωβρίου 1848-30 Οκτωβρίου 1852
 • Γερμανός Δ΄ : 1 Νοεμβρίου 1852-16 Σεπτεμβρίου 1853
 • Άνθιμος ΣΤ΄ :24 Σεπτεμβρίου 1853-21 Σεπτεμβρίου 1855
 • Κύριλλος Ζ΄ :21 Σεπτεμβρίου 1855-1 Ιουλίου 1860
 • Ιωακείμ Β΄ : 4 Οκτωβρίου 1860-9 Ιουλίου 1863
 • Σωφρόνιος Γ΄ :20 Σεπτεμβρίου 1863-4 Δεκεμβρίου 1866
 • Γρηγόριος ΣΤ΄ : 10 Φεβρουαρίου 1867-10 Ιουνίου 1871
 • Άνθιμος ΣΤ΄ : 5 και εγκαθ 12 Σεπτεμβρίου 1871-30 Σεπτεμβρίου 1873
 • Ιωακείμ Β΄ :23 Νοεμβρίου 1873-4 Αυγούστου 1878
 • Ιωακείμ Γ΄ : 1 Οκτωβρίου 1878-30 Μαρτίου 1884
 • Ιωακείμ Δ΄ : 1 Οκτωβρίου 1884-14 Νοεμβρίου 1886
 • Διονύσιος Ε΄ : 23 Ιανουαρίου 1887-12/13 Αυγούστου 1891
 • Νεόφυτος Η΄ : 27 Οκτωβρίου 1891-25 Οκτωβρίου 1894
 • Άνθιμος Ζ΄ :20 Ιανουαρίου 1895-29 Ιανουαρίου 1897
 • Κωνσταντίνος Ε΄ : 2 Απριλίου 1897-30 Μαρτίου 1901
 • Ιωακείμ Γ΄ : 25 Μαΐου 1901-13 Νοεμβρίου 1912
 • Γερμανός Ε΄ : 28 Ιανουαρίου 1913-12 Οκτωβρίου 1918
 • Μελέτιος Δ΄ : 25 Νοεμβρίου 1921-20 Σεπτεμβρίου 1923
 • Γρηγόριος Ζ΄ : 6 Δεκεμβρίου 1923-17 Νοεμβρίου 1924
 • Κωνσταντίνος ΣΤ΄ : 17 Δεκεμβρίου 1924-22 Μαΐου 1925
 • Βασίλειος Γ΄ : 13 Ιουλίου 1925-29 Σεπτεμβρίου 1929
 • Φώτιος Β΄ : 7 Οκτωβρίου 1929-29 Δεκεμβρίου 1935
 • Βενιαμίν : 18 Ιανουαρίου 1936-17 Φεβρουαρίου 1946
 • Μάξιμος Ε΄ : 20 Φεβρουαρίου 1946-18 Οκτωβρίου 1948
 • Αθηναγόρας :1 Νοεμβρίου 1948-7 Ιουλίου 1972
 • Δημήτριος : 16 Ιουλίου 1972-2 Οκτωβρίου 1991
 • Βαρθολομαίος : 22 Οκτωβρίου 1991-σήμερα

Πηγές:

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.

grpolitika © Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα 2020
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε