Πατριάρχες Ιεροσολύμων

2020-03-23

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, χρονολογικά, οι επίσκοποι και οι πατριάρχες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Επίσκοποι Ιεροσολύμων

 • 1. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος : 62
 • 2. Συμεών : 106-107
 • 3. Ιούστος Α΄ ή Ιούδας : (;)-111

111-134 :

 • 4. Ζακχαίος 
 • 5. Τωβίας
 • 6. Βενιαμίν Α΄
 • 7. Ιωάννης Α΄
 • 8. Ματθίας Α΄
 • 9. Φίλιππος
 • 10. Σενέκας
 • 11. Ιούστος Β΄
 • 12. Λευί
 • 13. Εφραίμ
 • 14. Ιωσήφ Α΄
 • 15. Ιούδας

134-185 :

 • 16. Μάρκος 
 • 17. Κασσιανός
 • 18. Πούπλιος
 • 19. Μάξιμος Α΄
 • 20. Ιουλιανός
 • 21. Γάϊος Α΄
 • 22. Γάϊος Β΄
 • 23. Σύμμαχος
 • 24. Ιουλιανός ή Ουάλης
 • 25. Καπίων
 • 26. Μάξιμος Β΄
 • 27. Αντώνιος
 • 28. Ουάλης
 • 29. Δολιχιανός
 • 30. Νάρκισσος Α΄ : 185-211

213 :

 • 31. Δίος
 • 32. Γερμανίων
 • 33. Γόρδιος
 • 34. Αλέξανδρος : 213-251
 • 35. Μαζαβάνης : 251-260
 • 36. Υμέναιος : 260-298
 • 37. Ζάμβδας : 298-300
 • 38. Έρμων : 300-314
 • 39. Μακάριος Α΄ : 314-333
 • 40. Μάξιμος : 333-348
 • 41. Κύριλλος Α΄ : 350-386
 • 42. Ιωάννης Β΄ : 386-417
 • 43. Πραΰλιος : 417-422

Πατριάρχες Ιεροσολύμων

 • 44. Ιουβενάλιος : 422-458
 • 45. Αναστάσιος Α΄ : 458-478
 • 46. Μαρτύριος : 478-486
 • 47. Σαλλούστιος : 486-493
 • 48. Ηλίας Α΄ : 494-516
 • 49. Ιωάννης Γ΄ : 516-523
 • 50. Πέτρος : 524-552
 • 51. Μακάριος Β΄ : 552
 • 52. Ευστόχιος : 552-564
 • 51. Μακάριος Β΄ : 564-575
 • 53. Ιωάννης Δ΄ : 575-594
 • 54. Αμώς : 594-601
 • 55. Ισαάκιος : 601-608
 • 56. Ζαχαρίας : 609-632
 • 57. Μόδεστος : 632-634
 • 58. Σωφρόνιος Α΄ : 634-638
 • 59. Αναστάσιος Β΄ : (;)-706
 • 60. Ιωάννης Ε΄ : 706-735
 • 61. Θεόδωρος : 745-770
 • 62. Ηλίας Ε΄ : 770-797
 • 63. Γεώργιος : 797-807
 • 64. Θωμάς Α΄ : 807-820
 • 65. Βασίλειος : 820-838
 • 66. Ιωάννης ΣΤ΄ : 838-842
 • 67. Σέργιος Α΄ : 842-844
 • 68. Σολομών : 855-860
 • 69. Θεοδόσιος : 862-878
 • 70. Ηλίας Γ΄ : 878-907
 • 71. Σέργιος Β΄ : 908-911
 • 72. Λεόντιος Α΄ : 912-929
 • 73. Αθανάσιος Α΄ : 929-937
 • 74. Χριστόδουλος : (;)-937
 • 75. Αγάθων : 950-964
 • 76. Ιωάννης Ζ΄ : 964-966
 • 77. Χριστόδουλος Β΄ : 966-969
 • 78. Θωμάς Β΄ : 969-978
 • 79. Ιωσήφ Β΄ : 980-983
 • 80. Ορέστης : 983-1005
 • 81. Θεόφιλος Α΄ : 1012-1020
 • 82. Νικηφόρος Α΄ : 1020-(;)
 • 83. Ιωαννίκιος : 1020-1084
 • 84. Σωφρόνιος Β΄ : 1040-1059
 • 85. Ευθύμιος Α΄ : (;)-1084
 • 86. Συμεών Β΄ : 1084-1106
 • 87. Σάββας : 1106-(;)
 • 88. Ιωάννης Η΄ : 1106-1156
 • 89. Νικόλαος : (;)-1156
 • 90. Ιωάννης Θ΄ : 1156-1166
 • 91. Νικηφόρος Β΄ : 1166-1170
 • 92. Λεόντιος Β΄ : 1170-1190
 • 93. Δοσίθεος Α΄ : 1191
 • 94. Μάρκος Β΄ : 1191-(;)
 • 95. Ευθύμιος Β΄ : πριν το 1223
 • 96. Αθανάσιος Β΄ : 1224-1236
 • 97. Σωφρόνιος Γ΄ : 1236-(;)
 • 98. Γρηγόριος Α΄ : (;)-1298
 • 99. Θαδδαίος : 1298
 • 100. Αθανάσιος Γ΄ : πριν το 1313-1334
 • 101. Γρηγόριος Β΄ : 1332
 • 102. Λάζαρος : μετά το 1334-1368
 • 103. Αρσένιος : 1344
 • 104. Δωρόθεος Α΄ : 1376-1417
 • 105. Θεόφιλος Β΄ : 1417-1424
 • 106. Θεοφάνης Α΄ : 1424-1431
 • 107. Ιωακείμ : 1431-1450
 • 108. Θεοφάνης Β΄ : 1450-1452
 • 109. Αθανάσιος Δ΄ : 1452-1460
 • 110. Ιάκωβος Β΄ : γύρω στο 1460
 • 111. Αβραάμ : 1468
 • 112. Γρηγόριος Γ΄ : 1468-1493
 • 113. Μάρκος Γ΄ : 1503
 • 114. Δωρόθεος Β΄ : μετά το 1506-1537
 • 115. Γερμανός : 1537-1579
 • 116. Σωφρόνιος Δ΄ : 1579-1608
 • 117. Θεοφάνης Γ΄ : 1608-1644
 • 118. Παΐσιος : 1645-1660
 • 119. Νεκτάριος : 1660-1669
 • 120. Δοσίθεος Β΄ : 1669-1707
 • 121. Χρύσανθος : 1707-1731
 • 122. Μελέτιος : 1731-1737
 • 123. Παρθένιος : 1737-1766
 • 124. Εφραίμ Β΄ : 1766-1771
 • 125. Σωφρόνιος Ε΄ : 1771-1775
 • 126. Αβράμιος : 1775-1787
 • 127. Προκόπιος Α΄ : 1787-1788
 • 128. Άνθιμος : 1788-1808
 • 129. Πολύκαρπος : 1808-1827
 • 130. Αθανάσιος Ε΄ : 1827-1845
 • 131. Κύριλλος Β΄ : 1845-1872
 • 132. Προκόπιος Β΄ : 1873-1875
 • 133. Ιερόθεος : 1875-1882
 • 134. Νικόδημος Α΄ : 1883-1890
 • 135. Γεράσιμος Α΄ : 1891-1897
 • 136. Δαμιανός Α΄ : 1897-1931
 • 137. Τιμόθεος Α΄ : 1935-1955
 • 138. Βενέδικτος Α΄ : 1957-1980
 • 139. Διόδωρος Α΄ : 1981-2000
 • 140. Ειρηναίος Α΄ : 2001-2005
 • 141. Θεόφιλος Γ΄ : 2005-σήμερα

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

grpolitika © Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα 2020
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε