Πάπες και Πατριάρχες Αλεξανδρείας

2020-03-23

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, με χρονολογική προσέγγιση, οι επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι και Πάπες και Πατριάρχες Αλεξανδρείας.

 • Μάρκος ο Ευαγγελιστής : 40 - 63
 • Ανιανός : 62 - 82
 • Αβίλιος : 83 - 95
 • Κέδρων : 96 - 106
 • Πρίμος : 106 - 118
 • Ιούστος : 118 - 129
 • Ευμένης : 129 - 141
 • Μάρκος Β' : 141 - 152
 • Κελαδίων : 152 - 166
 • Αγριππίνος : 166 - 178
 • Ιουλιανός : 178 - 189
 • Δημήτριος : 189 - 232
 • Ηρακλάς : 232 - 248
 • Διονύσιος : 248 - 264
 • Μάξιμος : 265 - 282
 • Θεωνάς : 282 - 300
 • Πέτρος Α' : 300 - 311
 • Αχιλλάς : 311 - 313
 • Αλέξανδρος Α' : 313 - 328
 • Αθανάσιος Α' ο Μέγας : 328 - 373
 • Πέτρος Β' : 373 - 381
 • Τιμόθεος Α' ο Ακτήμων : 381 - 385
 • Θεόφιλος : 385 - 412
 • Κύριλλος Α' : 412 - 444
 • Διόσκορος : 444 - 451
 • Προτέριος : 451 - 457
 • Τιμόθεος Β' ο Αίλουρος : 457 - 460
 • Τιμόθεος Γ' ο Σαλοφακιόλος : 460 - 482
 • Ιωάννης Α' ο Ταλαϊάς : 482
 • Πέτρος Γ' ο Μογγός : 482 - 490
 • Αθανάσιος Β' ο Κηλίτης : 490 - 496
 • Ιωάννης Β' ο Μονάζων : 496 - 505
 • Ιωάννης Γ' ο Νικαιώτης : 505 - 516
 • Διόσκορος Β' ο Νέος : 516 - 517
 • Τιμόθεος Δ' : 517 - 535
 • Θεοδόσιος Α' : 536
 • Γαϊνάς : 536 - 537
 • Παύλος : 537 - 542
 • Ζωίλος : 542 - 551
 • Απολλινάριος : 551 - 569
 • Ιωάννης Δ' ο Θεοπείθης : 569 - 579
 • Ευλόγιος : 581 - 608
 • Θεόδωρος Α' ο Σκρίβων : 608 - 610
 • Ιωάννης Ε' ο Ελεήμων : 610 - 621
 • Γεώργιος Α' : 621 - 630
 • Κύρος : 631 - 641
 • Πέτρος Δ' : 642 - 651
 • Πέτρος Ε' : υπέγραψε ως επίσκοπος το 691
 • Πέτρος ΣΤ' : υπέγραψε ως επίσκοπος το 680 - 681
 • Κοσμάς Α' : 727 - 768
 • Πολιτιανός : 768 - 813
 • Ευστάθιος : 813 - 817
 • Χριστόφορος A' : 817 - 841
 • Σωφρόνιος Α' : 841 - 860
 • Μιχαήλ Α' : 860 - 870
 • Μιχαήλ B' : 870 - 903
 • Χριστόδουλος : 907 - 932
 • Ευτύχιος : 933 - 940
 • Σωφρόνιος Β' : 941
 • Ισαάκ : 941 - 954
 • Ιώβ ή Ιάκωβος : 954 - 960
 • Ηλίας Α' : 963 - 1000
 • Αρσένιος : 1000 - 1010
 • Θεόφιλος Β' : 1010 - 1020
 • Γεώργιος Β' : 1021 - 1052
 • Λεόντιος : 1052 - 1059
 • Αλέξανδρος Β' : 1059 - 1062
 • Ιωάννης ΣΤ' ο Κωδωνάτος : 1062 - 1100
 • Κύριλλος Β' : 1100 - (;)
 • Σάββας : 1117 - (;)
 • Σωφρόνιος Γ' : 1137 - 1171
 • Ηλίας Β' : 1171 - 1175
 • Ελευθέριος : 1175 - 1180
 • Μάρκος Γ' : 1180 - 1209
 • Νικόλας Α' : 1210 - 1243
 • Γρηγόριος Α' : 1243 - 1263
 • Νικόλαος Β' : 1263 - 1276
 • Αθανάσιος Γ' : 1276 - 1316
 • Γρηγόριος Β' : 1316 - 1354
 • Γρηγόριος Γ' : 1354 - 1366
 • Νήφων : 1366 - 1385
 • Μάρκος Δ' : 1385 - 1389
 • Νικόλαος Γ' : 1389 - 1398
 • Γρηγόριος Δ' : 1398 - 1412
 • Νικόλαος Δ' : 1412 - 1417
 • Αθανάσιος Γ' : 1417 - 1425
 • Μάρκος Ε' : 1425 - 1435
 • Φιλόθεος : 1435 - 1459
 • Μάρκος ΣΤ' : 1459 - 1484
 • Γρηγόριος Ε' : 1484 - 1486
 • Ιωακείμ Α' ο Πάνυ : 1487 - 1567
 • Σιλβέστρος : 1569 - 1590
 • Μελέτιος Πηγάς : 1590 - 1601
 • Κύριλλος Γ' ο Λούκαρις : 1601 - 1620
 • Γεράσιμος Α' ο Σπαρταλιώτης : 1620 - 1636
 • Μητροφάνης Κριτόπουλος : 1636 - 1639
 • Νικηφόρος : 1639 - 1645
 • Ιωαννίκιος : 1645 - 1657
 • Παΐσιος : 1657 - 1677
 • Παρθένιος Α' : 1678 - 1688
 • Γεράσιμος Β' Παλλαδάς : 1688 - 1710
 • Σαμουήλ Καπασούλης : 1710 - 1723
 • Κοσμάς Β' : 1723 - 1736
 • Κοσμάς Γ' : 1736 - 1746
 • Ματθαίος Ψάλτης : 1746 - 1766
 • Κυπριανός : 1766 - 1783
 • Γεράσιμος Γ' Γημάρης : 1783 - 1788
 • Παρθένιος Β' Παγκώστας : 1788 - 1805
 • Θεόφιλος Γ' Παγκώστας : 1805 - 1825
 • Ιερόθεος Α' : 1825 - 1845
 • Αρτέμιος : 1845 - 1847
 • Ιερόθεος Β' : 1847 - 1858
 • Καλλίνικος : 1858 - 1861
 • Ιάκωβος : 1861 - 1865
 • Νικάνωρ : 1866 - 1869
 • Σωφρόνιος Δ' : 1870 - 1899
 • Φώτιος : 1900 - 1925
 • Μελέτιος Β' Μεταξάκης : 1926 - 1935
 • Νικόλαος Ε' : 1935 - 1939
 • Χριστόφορος Β' : 1939 - 1967
 • Νικόλαος ΣΤ' : 1968 - 1986
 • Παρθένιος Γ' : 1987 - 1996
 • Πέτρος Ζ' : 1996 - 2004
 • Θεόδωρος Β' : 2004 - σήμερα

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

grpolitika © Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα 2020
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε