Οι βασιλείς της αρχαίας Μακεδονίας

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, με χρονολογική προσέγγιση, τα πρόσωπα που ανέλαβαν το αξίωμα του βασιλιά της αρχαίας Μακεδονίας.

Δυναστεία των Αργεαδών

 • Κάρανος: 808-778
 • Κοίνος
 • Τυρίμμας
 • Περδίκκας A΄ : 700-678
 • Αργαίος Α' : 678/652-640/621
 • Φίλιππος Α' : 640/621-602/588
 • Αέροπος Α' : 602/588-576/568
 • Αλκέτας Α' : 576/568-547/540
 • Αμύντας Α' : 547/540-500/498
 • Αλέξανδρος Α' : 498/495-454/450
 • Αλκέτας Β' : 454-448
 • Περδίκκας Β' : 448-413
 • Αρχέλαος Α' : 413-399
 • Κρατερός : 399
 • Ορέστης της Μακεδονίας : 399-396/395
 • Αερόπος Β΄ : 399-396/395
 • Αρχέλαος Β' : 396/395-394/393
 • Παυσανίας : 394/393
 • Αμύντας Β' : 394-393
 • Αμύντας Γ΄ : 393
 • Αργαίος Β΄ : 393-392
 • Αμύντας Γ΄ : 392-370/369
 • Αλέξανδρος Β' : 371/370/369-368
 • Πτολεμαίος ο Αλωρίτης : 368-365
 • Περδίκκας Γ' : 368/365-360/359
 • Αμύντας Δ' : 359-(356)
 • Φίλιππος Β' : 359-336
 • Αλέξανδρος ο Μέγας : 336-10/11 Ιουνίου 323
 • Φίλιππος Γ΄ ο Αρριδαίος : 323-25 Δεκεμβρίου 317
 • Αλέξανδρος Δʹ : Αύγουστος 323-311/310/Αύγουστος 309

Δυναστεία των Αντιπατριδών

 • Κάσσανδρος : Αύγουστος 309/306/305-297
 • Φίλιππος Δ΄ : 297-296
 • Αλέξανδρος Ε΄ : 297/296-294
 • Αντίπατρος Β' : 297/296-294

Δυναστεία των Αντιγονιδών

 • Δημήτριος ο Πολιορκητής : 294-288/286

Εκτός Δυναστείας 

 • Λυσίμαχος : 288/286-281
 • Πύρρος της Ηπείρου : 288/287/286-285
 • Πτολεμαίος Κεραυνός : 281-Ιανουάριος/Φεβρουάριος 279
 • Μελέαγρος : 279
 • Αντίπατρος ο Ετησίας : 279
 • Σωσθένης : 279-277/276

Δυναστεία των Αντιγονιδών 

 • Αντίγονος Β' Γονατάς : 277/276-274

Εκτός Δυναστείας 

 • Πύρρος της Ηπείρου : 274-272

Δυναστεία των Αντιγονιδών  

 • Αντίγονος Β' Γονατάς : 272-239
 • Δημήτριος Β' Αιτωλικός : χειμώνας 239-229
 • Αντίγονος Γ΄ Δόσων : 229-221
 • Φίλιππος Ε΄ : 221-179
 • Περσέας της Μακεδονίας : 179- 168

Εκτός Δυναστείας

 • Φίλιππος ΣΤ΄ (Ανδρίσκος) : 150/149-148
 • Αλέξανδρος (Ψευδο-Αλέξανδρος) : 148
 • Φίλιππος Ζ' (Ψευδο-Φίλιππος Ζ΄) : 143/142

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1971, τόμος Β' 
 • Ιωάννης Τουλουμάκος, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό «Αντίγονος Γ΄ο Δώσων», τόμ. 1, εκδ. Αθηνών 1983 
 • Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι: Πύρρος» 
 • Ευσέβιος, «Χρονικόν» 
 • Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus, 1836-1843
 • Εικόνες: Wikipedia

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.