Επώνυμοι άρχοντες της πόλης-κράτους της Αρχαίας Αθήνας

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται χρονολογικά οι επώνυμοι άρχοντες της αρχαίας Αθήνας. 

Επώνυμοι Άρχοντες

 • 682 : Κρέων
 • 681 : Λυσιάδης
 • 680 : Τλησίας
 • 671 : Λεόστρατος
 • 669 : Πεισίστρατος
 • 668 : Αυτοσθένης
 • 664 : Μιλτιάδης
 • 659 : Μιλτιάδης
 • 645 : Δροπίδης
 • 639 : Δαμασίας
 • 634 : Επαίνετος
 • 632 : Μεγακλής
 • 624 : Αρίσταιχμος
 • 621 : Δράκων(;)
 • 615 : Ηνιοχίδης
 • 605 : Αριστοκλής
 • 600 : Κριτίας
 • 599 : Μεγακλής(;)
 • 597 : Κύψελος
 • 596 : Τηλεκλής
 • 595 : Φιλόμβροτος
 • 594 : Σόλων
 • 593 : Δροπίδης
 • 592 : Ευκράτης
 • 591 : Σίμων
 • 590 : Αναρχία
 • 589 : Φορμίων
 • 588 : Φίλιππος
 • 586 : αναρχία
 • 585 : Δαμασίας Α΄(;)
 • 582 : Δαμασίας Β΄*
 • 581-582 : Δαμασίας Β (έξωση και αναρχία)
 • 580 : Επιτροπή των 10, υπηρετούσαν σαν άρχοντες
 • 579 : Αναρχία
 • 577 : Αρχιστρατίδης
 • 570 : Αριστομένης
 • 566 : Ιπποκλείδης
 • 561 : Κομίας
 • 560 : Ηγίστρατος
 • 556 : Ηγησίας
 • 555 : Ευθύδημος
 • 548 : Ερξικλείδης
 • 547 : Θέσπιος
 • 546 : Φορμίων
 • 536 : Φρυναίος
 • 533 : Θερικλής
 • 528 : Φιλόνεος
 • 527 : Ονητορίδης
 • 526 : Ιππίας
 • 525 : Κλεισθένης
 • 524 : Μιλτιάδης
 • 523 : Καλλιάδης
 • 522 : Πεισίστρατος
 • 518 : Αυρόν
 • 511 : Αρπακτίδης
 • 510 : Σκαμάνδριος
 • 509 : Λυσαγόρας
 • 508 : Ισαγόρας
 • 507 : Αλκμαίων
 • 504 : Ακεστορίδης
 • 501 : Ερμοκρέων
 • 500 : (Σ)Μύρος
 • 499 : Λακρατίδης
 • 497 : Αρχίας
 • 496 : Ίππαρχος
 • 495 : Φίλιππος
 • 494 : Πυθόκριτος
 • 493 : Θεμιστοκλής
 • 492 : Διόγνητος
 • 491 : Υβριλίδης
 • 490 : Φαίνιππος
 • 489 : Αριστείδης
 • 488 : Ανχίσης
 • 487 : Τελέσινος
 • 486 : Κευρές
 • 485 : Φιλοκράτης
 • 484 : Λεόστρατος
 • 483 : Νικόδημος
 • 482 : Θεμιστοκλής(;)
 • 481 : Υψηχίδης
 • 480 : Καλλιάδης
 • 479 : Ξάνθιππος
 • 478 : Τιμοσθένης
 • 477 : Αδείμαντος
 • 476 : Φαίδων
 • 475 : Δρομοκλείδης
 • 474 : Ακεστορίδης
 • 473 : Μήνων
 • 472 : Χάρης
 • 471 : Πραξίεργος
 • 470 : Δημοτίων
 • 469 : Αψηφίων
 • 468 : Θεαγενίδης
 • 467 : Λυσίστρατος
 • 466 : Λυσανίας
 • 465 : Λυσίθεος
 • 464 : Αρχιδημήδης
 • 463 : Τληπτόλεμος
 • 462 : Κόνων
 • 461 : Εύθιππος
 • 460 : Φρασικλείδης
 • 459 : Φιλοκλής
 • 458 : Βίων (;)
 • 458 : Χάμβρων
 • 457 : Μνησιθεΐδης
 • 456 : Καλλίας
 • 455 : Σωσίστρατος
 • 454 : Αρίστων
 • 453 : Λυσικράτης
 • 452 : Χαιρεφάνης
 • 451 : Αντίδοτος
 • 450 : Ευθύδημος
 • 449 : Πεδιεύς
 • 448 : Φιλίσκος
 • 447 : Τιμαρχίδης
 • 446 : Καλλίμαχος
 • 445 : Λυσιμαχίδης
 • 444 : Πραξιτέλης
 • 443 : Λυσανίας
 • 442 : Δίφιλος
 • 441 : Τιμοκλής
 • 440 : Μορυχίδης
 • 439 : Γλαυκίνος
 • 438 : Θεόδωρος
 • 437 : Ευθυμήδης
 • 436 : Λυσίμαχος
 • 435 : Αντιοχίδης
 • 434 : Κράτης
 • 433 : Αψευδής
 • 432 : Πυθόδωρος
 • 431 : Ευθύδημος
 • 430 : Απολλόδωρος
 • 429 : Επαμεινώνδας
 • 428 : Διότιμος
 • 427 : Ευκλεής (Μολονός)
 • 426 : Εύθυνος
 • 425 : Στρατοκλής
 • 424 : Ίσαρχος
 • 423 : Αμύνιας
 • 422 : Αλκανεύς
 • 421 : Αριστίων
 • 420 : Αστύφιλος
 • 419 : Αρχίας
 • 418 : Αντιφών
 • 417 : Εύφημος
 • 416 : Αρίμνηστος
 • 415 : Χαβρίας
 • 414 : Τείσανδρος
 • 413 : Κλεόκριτος
 • 412 : Καλλίας (Σκαμπονίδης)
 • 411 : Θεόπομπος (Μνασίλοχος)
 • 410 : Γλαύκιππος
 • 409 : Διοκλής
 • 408 : Ευκτήμων
 • 407 : Αντιγένης
 • 406 : Καλλίας (-Ανγκελίνης)
 • 405 : Αλεξίας
 • 404 : Προσωρινή Κυβέρνηση των Τριάκοντα
 • Μόνιμη Κυβέρνηση-Τριάκοντα Τύραννοι : Αισχίνης, Αναίτιος, Αρεσίας, Αριστοτέλης, Διοκλής, Δρακοντίδης, Ερασίστρατος, Ερατοσθένης, Ευκλείδης, Ευμάθης, Θεογένης, Θέογνις, Θηραμένης, Ιέρων, Ιππόλοχος, Ιππόμαχος, Κλεομήδης, Κριτίας, Μηλόβιος, Μνησιθείδης, Μνησίλοχος, Ονομακλής, Πείσων, Πολυχάρης, Σοφοκλής, Φαιδρίας, Φείδων, Χαιρέλεως, Χαρικλής, Χρέμων
 • 403 : Ευκλείδης
 • 402 : Μίκων
 • 401 : Ξέναιτος
 • 400 : Λάχης
 • 399 : Αριστοκράτης
 • 398 : Ιθυκλής
 • 397 : Σουνιάδης
 • 396 : Φορμίων
 • 395 : Διόφαντος
 • 394 : Ευβουλίδης
 • 393 : Δημόστρατος
 • 392 : Φιλοκλής
 • 391 : Νικοτέλης
 • 390 : Δημόστρατος
 • 389 : Αντίπατρος
 • 388 : Πυργίον
 • 387 : Θεόδοτος
 • 386 : Μυστιχίδης
 • 385 : Δεξίθεος
 • 384 : Διοτρέφης
 • 383 : Φανόστρατος
 • 382 : Εύανδρος
 • 381 : Δημόφιλος
 • 380 : Πυθέας
 • 379 : Νίκων
 • 378 : Ναυσίνικος
 • 377 : Καλλίας
 • 376 : Χαρίσανδρος
 • 375 : Ιπποδάμας
 • 374 : Σωκρατίδης
 • 373 : Αστείος
 • 372 : Αλκισθένης
 • 371 : Φρασικλείδης
 • 370 : Δυσνίκητος
 • 369 : Λυσίστρατος
 • 368 : Ναυσιγένης
 • 367 : Πολύζηλος
 • 366 : Κηφισόδωρος
 • 365 : Χίων
 • 364 : Τιμοκράτης
 • 363 : Χαρικλείδης
 • 362 : Μόλων
 • 361 : Νικόφημος
 • 360 : Καλλιμήδης
 • 359 : Ευχάριστος
 • 358 : Κηφισόδοτος
 • 357 : Αγαθοκλής
 • 356 : Ελπίνης
 • 355 : Καλλίστρατος
 • 354 : Διότιμος
 • 353 : Εύδημος
 • 352 : Αριστόδημος
 • 351 : Θεσσαλός
 • 350 : Απολλόδωρος
 • 349 : Καλλίμαχος
 • 348 : Θεόφιλος ή Θεόμνητος
 • 347 : Θεμιστοκλής
 • 346 : Αρχίας ή Αρχίδας
 • 345 : Εύβουλος ή Εύδωρος
 • 344 : Λυκίσκος
 • 343 : Πυθόδοτος ή Πυθόδηλος
 • 342 : Σωσιγένης
 • 341 : Νικόμαχος
 • 340 : Θεόφραστος
 • 339 : Λυσιμαχίδης
 • 338 : Χαίροντας ή Χαιρωνίδας
 • 337 : Φρύνιχος
 • 336 : Πυθόδηλος ή Πυθόδημος
 • 335 : Ευαίνετος
 • 334 : Κτησικλής
 • 333 : Νικοκράτης
 • 332 : Νικήτης
 • 331 : Αριστοφάνης
 • 330 : Αριστόφων
 • 329 : Κησιφών ή Κηφισόφων
 • 328 : Ευθύκριτος
 • 327 : Ηγήμων
 • 326 : Κρέμης ή Χρέμης
 • 325 : Αντικλής
 • 324 : Ηγησίας
 • 323 : Κηφισόδωρος
 • 322 : Φιλοκλής
 • 321 : Άρχιππος
 • 320 : Νέαιχμος
 • 319 : Απολλόδωρος
 • 318 : Άρχιππος
 • 317 : Δημογένης
 • 316 : Δημοκλείδης
 • 315 : Πραξίβουλος
 • 314 : Νικόδωρος
 • 313 : Θεόφραστος
 • 312 : Πολέμων
 • 311 : Σιμωνίδης
 • 310 : Ιερομνήμων
 • 309 : Δημήτριος
 • 308 : Καίριμος
 • 307 : Αναξικράτης
 • 306 : Κόροιβος
 • 305 : Ευξένιππος
 • 304 : Φερεκλής
 • 303 : Λεώστρατος
 • 302 : Νικοκλής
 • 301 : Καλλίαρχος (ή Κλέαρχος)
 • 3ος αιώνας : Εύβουλος
 • 3ος αιώνας : Αντιφάτης
 • 3ος αιώνας : Αντίφιλος
 • 3ος αιώνας : Αρχέλαος
 • 3ος αιώνας : Αριστώνυμος
 • 3ος αιώνας : Ούριος
 • 3ος αιώνας : Θεόφιλος
 • 3ος αιώνας : Τηλοκλής
 • 3ος αιώνας : Εργόχαρης
 • 300 : Ηγέμαχος
 • 299 : Ευκτήμων
 • 298 : Μνησίδημος
 • 297 : Αντιφάτης
 • 296 : Νικίας
 • 295 : Νικόστρατος
 • 294 : Διότιμος (;)
 • 294 : Ολυμπιόδωρος
 • 293 : Ολυμπιόδωρος
 • 292 : Φίλιππος
 • 291 : (;) Charinos
 • 290 : Καλλιμήδης (;)
 • 290 : (;) Αμβρόσιος
 • 289 : (;) Αριστίων
 • 289 : Θερσίλοχος (;)
 • 288 : Δίφιλος (;)
 • 288 : Κίμων
 • 287 : Διοκλής (;)
 • 287 : Ξενοφών
 • 286 : Διότιμος (;)
 • 286 : Διοκλής
 • 285 : Diotimos
 • 284 : Ισαίος
 • 283 : Ευθίας
 • 283 : Κίμων (;)
 • 282 : Μηνηκλής (;)
 • 282 : Ευκτήμων
 • 281 : Νικίας
 • 281 : Ourias
 • 280 : (;) Telokles
 • 280 : Γοργίας (;)
 • 279 : Αναξικράτης
 • 278 : Demokles
 • 278 : Δημοκλής (;)
 • 277 : Πολύευκτος (;)
 • 277 : Aristonymos
 • 276 : Philokrates
 • 275 : Olbios
 • 274 : Euboulos
 • 273 : Glaukippos
 • 272 : Λυσιθείδης
 • 271 : Πυθάρατος
 • 270 : Αρίσταρχος (;)
 • 270 : Σωσίστρατος
 • πιθανόν 269, 262, ή 261 : Menecles
 • 268 : Πειθίδημος
 • 268 : (;) Διογείτων
 • 267 : Menekles
 • 267 : Φιλοκράτης
 • 266 : Νικίας Οτρυνεύς
 • 266 : Πειθόδημος (;)
 • 265 : Αρινείδης
 • 265 : Euboulos
 • 264 : Διόγνητος
 • 263 : Αντίπατρος
 • 262 : Διομήδων (;)
 • 262 : Arrheneides
 • 261 : ...σινος
 • 261 : Ερμογένης (;)
 • 260 : Αρρενίδης (;)
 • 260 : Φιλόστρατος
 • 259 : Φιλίνος
 • 258 : Αντιφών
 • 257 : Θυμοχάρης
 • 256 : Αντίμαχος
 • 255 : Κλεόμαχος
 • 255 : Φίλινος
 • 254 : Φανόστρατος
 • 253 : Φειδόστρατος
 • 252 : Καλλιμήδης
 • 252 : Λεοχάρης (;)
 • 252 : Ξενοφών)
 • 251 : Θερσίλοχος
 • 251 : Θεόφιλος (;)
 • 250 : Πολύευκτος
 • 250 : Εργοχάρης(;)
 • 249 : Νικητής (;)
 • 249 : Ιέρων
 • 248 : Διομέδων
 • 247 : Θεόφημος
 • 247 : Διοκλής (;)
 • 246 : Ευφίλητος (;)
 • 246 : Φιλόνεος
 • 245 : Kydenor
 • 245 : Ηράκλειτος (;)
 • 244 : Λυσιάδης
 • 243 : Ευρυκλείδης
 • 243 : Αντίφιλος (;)
 • 242 : Φανόμαχος
 • 241 : Λυκέας
 • 241 : Μενεκράτης (;)
 • 240 : Πολύστρατος
 • 239 : Αθηνόδωρος
 • 239 : Λυσίας
 • 237 : Αλκιβιάδης
 • 236 : Κίμων
 • 235 : Έκφαντος
 • 234 : Λυσανίας
 • 232 : (;) Μνησείδης
 • 231 : (;) Ιάσων
 • 230 : Αλέξανδρος (;)
 • 228 : Ηλιόδωρος
 • 227 : Λεωχάρης
 • 226 : Θεόφιλος
 • 225 : Εργόχαρης
 • 224 : Νικητής
 • 223 : Αντίφιλος
 • 222 : Εύξενος
 • 220 : Θρασύφων
 • 219 : Μενεκράτης
 • 218 : Χαιρεφών
 • 218 : Καλλίμαχος
 • 215 : Hagnias
 • 214 : Διοκλής
 • 213 : Ευφίλητος
 • 212 : Ηράκλειτος
 • 212 : Αθηστήριος (;)
 • 211 : Αρχέλαος
 • 211 : Αριστόδημος (;)
 • 210 : Aischron
 • 209 : Σώστρατος
 • 207 : Καλλίστρατος
 • 206 : Pantiades
 • 205 : Ισοκράτης
 • 205 : Καλλίστρατος (;)
 • 204 : Διόδοτος
 • 204 : Πασιάδης (;)
 • 203 : Απολλόδωρος
 • 202 : Proxeneides
 • 200 : Νικίας (;)
 • 200 : Θρασύφων)
 • 197 : Σωσιτέλης
 • 197 : Σωσιτέλης)
 • 196 : Τύχανδρος
 • 196 : Αθενίων (;)
 • 195 : Κτησικράτης (;)
 • 195 : (;) Νικοφών
 • 194 : Άρχιππος
 • 193 : Φαναρχίδης
 • 192 : Διόδοτος
 • 191 : (;)Διονύσιος
 • 190 : Αχαιός
 • 189 : Ευθύκριτος
 • 189 : Δημόστρατος (;)
 • 188 : Σύμμαχος
 • 187 : Θεόξενος
 • 186 : Ζώπυρος
 • 185 : Ευπόλεμος
 • 184 : Χαρικλής
 • 184 : Τύχανδρος (;)
 • 183 : Ερμογένης
 • 182 : Τιμησίαναξ
 • 181 : Ιππίας
 • 181 : Τελεσαρχίδης
 • 180 : (;) Δημήτριος
 • 179 : Μενέδημος
 • 178 : Φίλων
 • 178 : Δαμαρές) (;)
 • 177 : Φωκεύς (;)
 • 177 : Χαίριππος
 • 176 : Ίππακος
 • 176 : Απατούριος (;)
 • 175 : Αρίστων (;)
 • 175 : Sonikos
 • 174 : Αλέξανδρος
 • 173 : Αλέξης
 • 172 : Σωσιγένης
 • 171 : Αντιγένης
 • 171 : Αριστέας
 • 170 : (;) Τιμούχος
 • 169 : Εύνικος
 • 168 : Ξενοκλής
 • 167 : Νικοσθένης
 • 167 : Αρίσταιχμος (;)
 • 165 : Ξενοκλής (;)
 • 165 : Πέλοπς
 • 164 : Ευεργέτης VI
 • 164 : Νικομήνης (;)
 • 163 : Έραστος VII
 • 162 : Ποσειδώνιος
 • 161 : Αριστόλας
 • 161 : Φαιδρίας (;)
 • 160 : Τύχανδρος
 • 160 : Αρίσταιχμος
 • 159 : Αρίσταιχμος
 • 158 : Πύρρος
 • 157 : Ανδιστήριος
 • 156 : Καλλίστρατος
 • 155 : Μνησίθεος
 • 153 : Φαιδρίας
 • 152 : (;) Ανδρέας
 • 152 : Λυσιάδης
 • 151 : (;) Ζάλευκος
 • 151 : Ανδρέας
 • 150 : Σπεύσιππος
 • 149 : Λυσιάδης
 • 148 : Άρχων
 • 147 : Επικράτης
 • 147 : Αγνόθεος (;)
 • 146 : Αριστόφαντος
 • 145 : Μητροφάνης
 • 144 : Μέτων
 • 144 : Θεαίτητος
 • 143 : Αριστοφών
 • 142 : Μικίων
 • 141 : Διονύσιος
 • 140 : Αγνόθεος
 • 139 : Διοκλής
 • 138 : Τίμαρχος
 • 137 : Ηράκλειτος
 • 136 : Τιμαρχίδης
 • 120 : Ξένων
 • 111 : Σωσικράτης
 • 108 : Ηρακλείδης
 • 100 : Μέδειος
 • Μέσα του 1ου αιώνα : Θεοξένης
 • 97 : Άργειος
 • 93 : Δημοχάρης
 • 89 : Μέδειος
 • 88-86 : Αριστίων (τύρρανος)

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Develin, Robert Athenian officials, 684-321 B.C.. Cambridge: University Press, 2003
 • Graindor, Paul Chronologie des archontes athéniens sous l'Empire, Brussels, 1922 (Mémoires de l'Académie de Belgique, 4°, 1921) 
 • Owens, Ron Justice and the Political Reforms of Solon, Eponymous Archon at Athens, 594-593 BC. Australian National University, 2000
 • Dinsmoor, William Bell The Archons of Athens in the Hellenistic Age. Cambridge, 1931 
 • Το Πάριο χρονικό
 • Dionysii Halicarnassensis Opera omnia, Volume 5, Angelo Mai, Lipsiae, sumtibus et typis C. Tauchnitii, 1829 

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.